Utgiven på: Timbro Förlag.
Formgivning av omslag och inlaga.