Grafisk formgivare utbildad på Grafisk Design & Kommunikation (GDK). Yrkesverksam som frilans sedan 2014. Arbetar med allt från omslagsform, illustrationer och sättning av inlagor, till formgivning av logotyper, broschyrer, nyhetsbrev, foto och bildredigering. 
Exempel på kunder:
Karolinska Institutet, Natur & Kultur, Riksarkivet, Timbro Förlag, Appell Förlag, Vertigo Förlag, Forum Syd, Antikvariat Mats Rehnström.  
Back to Top