Grafisk formgivare utbildad på Grafisk Design & Kommunikation (GDK). Yrkesverksam som frilans sedan 2014. Jobbar med allt från omslagsform, illustrationer och sättning av inlagor till böcker, till formgivning av logotyper, broschyrer, nyhetsbrev, foto och bildredigering. 
Exempel på kunder:
Karolinska Institutet, Natur & Kultur, Riksarkivet, Timbro Förlag, Appell Förlag, Vertigo Förlag, Forum Syd, Antikvariat Mats Rehnström.  
Back to Top