Grafisk formgivare utbildad på Grafisk Design & Kommunikation (GDK), yrkesverksam som frilans sedan 2014. Jobbar med allt från omslagsform, illustrationer och sättning av inlagor till böcker, till formgivning av logotyper, broschyrer och nyhetsbrev.
Exempel på kunder:
Karolinska Institutet, Natur & Kultur, Riksarkivet, Timbro Förlag, Appell Förlag, Vertigo Förlag, Forum Syd, Antikvariat Mats Rehnström.  

Back to Top