Uppdragsgivare: Sällskapet för 1700-talsstudier.
Formgivning ny logotyp till tidskriften 1700-tal. I samarbete med Beatrice Bohman.