Grafisk formgivare utbildad på Grafisk Design & Kommunikation (GDK). Arbetar med allt från omslagsform, 
illustrationer och sättning av inlagor till formgivning av logotyper, broschyrer, nyhetsbrev, foto och bildredigering. 
Exempel på kunder: Karolinska Institutet, Natur & Kultur, Riksarkivet, Timbro Förlag, Appell Förlag, Vertigo Förlag,
Forum Syd, Antikvariat Mats Rehnström.
Kontakt/mail: martina.birgitta@gmail.com