Uppdragsgivare: Appell Förlag. 
Formgivning av ny logotyp till Appell Förlag. 
Back to Top