Utgiven på: Timbro Förlag.
Formgivning av omslag. 
Back to Top