Utgiven på: Timbro förlag
Formgivning av omslag och inlaga.