Utgiven på: Alastor Press. 
Formgivning av omslag och inlaga.