Utgiven på: Alastor Press.
Formgivning av omslag och inlaga.