Utgiven på: Timbro Förlag. 
Formgivning av omslag.