Utgiven på: Timbro Förlag. 
Formgivning av omslag. 
Back to Top