Utgiven på: Vertigo Förlag. 
Formgivning av omslag och inlaga.