Utgiven på: Vertigo Förlag. 
Formgivning av omslag och inlaga. 
Back to Top